Bestuur

Een vereniging als Ayers Rookies kan niet zonder een bestuur. Het bestuur zorgt er achter de schermen voor dat de vereniging als ‘vanzelf’ lijkt te functioneren. Dit houdt in dat we zorgen dat de trainingen blijven draaien, alle klimmers geplaatst worden in de juiste groep, er regelmatig activiteiten worden georganiseerd, er een beleidsplan is, er voldoende nieuwe aanwas is om de grootte van de vereniging te kunnen behouden, er een boekhouding en financiële administratie is en dat de veiligheid gewaarborgd is.

Het bestuur van Ayers Rookies bestaat uit zes bestuursleden:

Voorzitter: Sandra Buur – voorzitter@ayersrookies.nl
Secretaris: Peter Kerkhof – secretaris@ayersrookies.nl
Penningmeester: Sjors Hettinga – penningmeester@ayersrookies.nl
Algemene bestuursleden:
Tanja Netelenbos – tanja@ayersrookies.nl
Desiree de Baar – desiree@ayersrookies.nl
Remco Stolwijk – webbeheer@ayersrookies.nl

Het team wordt ondersteund door actieve ouders en trainers:

Vertrouwenscontactpersoon: Margot Kunst – vcp@ayersrookies.nl
Opleidingscommissie: Jeroen – opleidingscommissie@ayersrookies.nl
Kascommissie: Jeroen, Onno en Menno

Het bestuur altijd op zoek naar actieve, nieuwe bestuursleden en mensen die het leuk vinden om iets voor de vereniging te doen. Vind jij het leuk om je in te zetten voor de vereniging? Aarzel dan niet en meld je aan via voorzitter@ayersrookies.nl om onze volgende maandelijkse vergadering bij te wonen.